fbpx

O van Opinieleider

Dokters verstaan dokterstaal, wiskundigen begrijpen differentialen en integralen. De marketeer verstaat gekke marketingtermen. Gelukkig maar. Maar een buitenstaander is meestal niet thuis in de wereld van journeys, ideale klanten en termen als SEO en omnichannel. Dokterslexicon kunnen we niet toelichten, en kernfysica is ver van ons bed. In marketingtermen (waar onze eigen tenen trouwens ook wel eens van gaan krullen) kunnen we je echter wél wegwijs maken. Wij doen het volgens een bekend taalkundig format: het alfabet. Onder de aandacht vandaag: O van Opinieleider.

Alfabet

Opinieleider (opienieleider; zelfstandig naamwoord):

“Een opinieleider is iemand die de maatschappelijke meningsvorming beïnvloedt door via de (massa)media zijn mening te verspreiden en/of het debat aan te wakkeren over actuele zaken”. Dat is de algemene en -ietwat verouderde- definitie van opinieleider. Vandaag hebben we het over opinieleider in de betekenis van thought leader of kennisleider. Het is een echt modewoord en elk merk wil het zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk, een thought leader zijn? En hoe zorg je dat je er één wordt?

Opinieleider

Waarin wil en kan je uitblinken?

Elk merk wil relevant zijn voor zijn doelgroepen en zijn publiek. Geen enkel merk heeft de ambitie om slechts een beetje succesvol te zijn, dus is de hamvraag: waar kun je als merk in uitblinken en thought leadership in claimen?

Thought leadership is een vorm van content marketing waarbij je merk zijn kennis, ervaring en passie binnen zijn vakdomein benut om consequent de belangrijkste topics te behandelen die bij zijn publiek leeft. Merken die thought leadership nastreven, hebben een vooruitstrevende, vernieuwende blik op hun markt en gebruiken hun expertise om gevestigde gedachtenpatronen te doorbreken en de markt te doen bewegen.

De merkreputatie van een thought leader oefent een grote aantrekkingskracht uit op prospects, leads, klanten én medewerkers. Een merk kan zichzelf thought leadership toedichten, maar bereikt die status pas werkelijk als het door zijn publiek ook wordt erkend.

Voor grote en kleine merken

We kennen allemaal de typische thought leadership-voorbeelden van Steve Jobs met Apple en Elon Musk met Tesla. Maar thought leadership is niet enkel weggelegd voor grote multinationals. Integendeel zelfs. Hoe gespecialiseerder je bent, hoe meer je in die niche thought leadership kan proberen te bereiken. Niks zo moeilijk om thought leader te worden in een algemeen domein zoals IT, maar het nastreven van die plaats binnen één subdomein daarvan – bijvoorbeeld cloud computing of Virtual Reality – is alvast veel haalbaarder als je in dat specifieke domein actief bent. Denk er dus over na op welk vlak jij écht kunt excelleren en niemand jou hoeft te zeggen hoe het moet: dat is de niche waarin jij het gemakkelijkst thought leadershup kunt proberen te bereiken. Hoe specifieker, hoe beter: als iemand vervolgens op zoek gaat naar een expert in dat domein, is de kans groot dat hij bij jou uitkomt.

Thought leadership start dus bij het goed omlijnen in welke arena jouw merk speelt, zodat je weet wie je tegenspelers zijn en in welk spel je de beste moet proberen te zijn. Eens je dat weet, moet jouw merk zich uiteraard ook bewijzen. Dat doe je door een goed onderbouwde visie op je vakdomein te formuleren, die je ook kan staven aan de hand van onderzoek, markante cijfers en diepgaande inzichten in je markt. Daarbij presenteer je je unieke kennis en kijk op de dingen zowel reactief als proactief. Wat leeft er in je vakdomein? Welke vragen en verlangens hebben je doelgroepen? Wat leeft er bij je publiek? Hoe kan je als merk daar op inpikken en hoe kan je zelf een verhaal maken dat hen kan begeesteren?

Wanneer de pers jou belt (in plaats van andersom)

Om thought leadership te kunnen bereiken, is het belangrijk om een goede pers- en PR-strategie voor je merk te ontwikkelen. Hoe kan je wegen op het publieke debat rond jouw niche door je mening op de juiste momenten en de juiste plaatsen te lanceren? Interessante kanalen om je rol als thought leader op te bouwen zijn bijvoorbeeld lezingen, keynotes, whitepapers en PR-acties.

Thought leadership gaat om het omdraaien van de rollen: op een gegeven moment bellen journalisten en spelers uit het veld naar jou om de mening van jouw merk te weten over een specifiek topic binnen jouw vakgebied. Lukt dat, dan heb je als merk het summum in PR bereikt!

Thought leadership in 9 tips

  1. Ken de behoeften en verwachtingen van je publiek en doelgroepen.
  2. Bepaal je niche en houd je aan die niche.
  3. Doe je research (en dubbelcheck alles).
  4. Creëer heel veel vragen én antwoorden.
  5. Wees specifiek, duidelijk en inspirerend.
  6. Communiceer proactief en reactief.
  7. Schud aan de boom (af en toe tegen schenen schoppen mag).
  8. Denk op de lange termijn.
  9. Doe niet aan zelfpromotie maar wees een meerwaarde voor je hele sector!

Wil je opinieleider of thought leader worden in je sector?

Dat start altijd bij het duidelijk definiëren waarin je als merk kunt uitblinken. We helpen je graag om die niche te vinden én een strategie uit te werken om een plek te krijgen in de hoofden van je publiek en doelgroepen. Vervolgens kunnen we ook je concrete pers- en PR-campagnes uitwerken die je thought leadership illustreren.