fbpx

Hoe onderzoek je de interne situatie van je organisatie?

Ouder: McKinsey, business consultants Robert H. Waterman en Jr. en Tom Peters

Geboortejaar: jaren ’80

Het marketingmodel toont met 7 S’en welke factoren onmisbaar zijn om je bedrijf te organiseren: shared values (gedeelde kernwaarden), systems (formele en informele regels, procedures en werkwijzen), strategy (doelstellingen en wijze waarop doelen gehaald worden), structure (taken en rollen binnen organisatie), skills (kracht van de organisatie), staff (afdelingen en specifieke kenmerken) en style (omgang van management met personeel). Haal de speurder in jou naar boven, want voor dit onderzoek heb je veel inside information nodig!

7S-model

7 factoren

Het marketingmodel bestaat uit zeven onmisbare factoren om je bedrijf te organiseren:

  • Gedeelde waarden: vertellen waarvoor een onderneming staat, hoe de centrale houding eruitziet. Deze kernwaarden vormen het centrum en verbinden de andere factoren met elkaar. Concrete vragen: wat zijn de gedeelde waarden van een organisatie? Kent het personeel de visie? Hoe is de cultuur van de onderneming?

 

  • Systemen: bevatten alle (in)formele werkwijzen, regels en procedures

 

  • Strategie: geeft je doelstellingen weer en hoe je deze wil bereiken. Concrete vragen: Zijn er vanuit de missie algemene doelstellingen vastgelegd waarin iedereen zich kan vinden? Hoe wil je je doelen bereiken?

 

  • Structuur: biedt een blik op de taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Concrete vragen: In hoeverre hebben werknemers eigen bevoegdheden?

 

  • Vaardigheden: waar blinkt jouw organisatie in uit? Concrete vraag: Waarin onderscheidt jouw bedrijf zich t.o.v. de concurrentie?

 

  • Personeel: de afdelingen, met elk hun specialiteiten, werkvormen, motivatie, flexibiliteit en opleidingsniveau. Concrete vragen: Ontbreken bepaalde vaardigheden? Hoe tevreden zijn medewerkers in hun team?

 

  • Stijl van het management: de manier waarop medewerkers en het (top)management met elkaar omgaan. Ook het gedrag en de communicatiestijl naar buiten toe valt hieronder. Concrete vragen: Zijn de managers delegerend?

 

De beschrijving van jouw organisatie bestaat dus uit harde factoren (systeem, strategie en structuur) en zachte factoren (gedeelde waarden, vaardigheden, stijl en personeel). Je moet voldoende informatie hebben over je organisatie om het 7S-model in te vullen. Voer desk- en fieldresearch uit. Daarvoor kunnen volgende bronnen handig zijn: de website, andere communicatiekanalen, jaarverslagen, bestaande bedrijfsrapporten, diepte-interviews, kwantitatieve medewerkersbevragingen.

 
7S model Voorbeeld_Reputations