fbpx

Hoe analyseer je de markt waarin je merk zich bevindt?

Ouder: Francis Aguilar (Pestle-model)

Geboortejaar: 1967

Als merk je eigen sterktes en zwaktes kennen en meteen inspelen op wat de concurrentie doet, zou een standaard moeten zijn. Daarnaast is het slim om ook verder te kijken: wat gebeurt er rondom mijn merk en hoe ziet de maatschappij eruit?  Welke ontwikkelingen zijn daar van belang? Dan komt het DESTEP-model van pas. De zes omgevingsfactoren in het marketingmodel schetsen een beeld van de trends en ontwikkelingen uit de maatschappij: demografisch – economisch – sociaal/cultureel – technologisch – ecologisch en op politiek/juridisch vlak. Met deze informatie kan je je strategische beslissingen nog scherper onderbouwen.

DESTEP-model

Destep_Reputations

Het DESTEP-model is een handige tool voor de beschrijving en analyse van trends en ontwikkelingen in de macro-omgeving van jouw merk.

Je merk bevindt zich niet in een vacuüm. Hoe goed je je eigen zaakjes ook op orde hebt, je bent als merk ook altijd onderhevig aan wat zich rondom jou afspeelt. Zet dus op tijd en stond een stap in de buitenwereld met jouw merk zodat je weet hoe je het best blijft inspelen op je omgeving.

 

DESTEP staat voor zes factoren, beginnend met de letter ‘D’:

  1. Demografische factoren zoals leeftijdsopbouw, omvang van de bevolking en grootte van gezinnen
  2. Economische factoren zoals werkgelegenheid en gemiddeld inkomen
  3. Sociale/culturele factoren zoals vrijetijdsbesteding en levensstijl van je doelgroep
  4. Technologische factoren zoals nieuwe producten en acceptatie van technologie
  5. Ecologische factoren zoals het weer en het klimaat
  6. Politiek/juridische factoren zoals wetgeving en subsidies

 

Deze factoren staan vast, maar de invulling ervan wordt per merk specifiek bepaald. Zo zal je als merk dat zich richt op oudere mensen gebaat zijn bij een vergrijzende bevolking, maar deze trend is helemaal niet relevant voor een merk dat een aanbod heeft dat niet leeftijdsafhankelijk is. Dus let op: de relevantie van de DESTEP-factoren verschilt van merk tot merk en bepaalde trends kunnen soms dus ook geen effect op jouw merk hebben!