fbpx

Hoe hou je een analyse overzichtelijk?

Ouder: Albert Humphrey

Geboortejaar: jaren ’60

SWOT is een Engels letterwoord en staat voor Strenghts (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Via een SWOT-analyse kan je op een overzichtelijke manier deze 4 aspecten van jouw merk beoordelen. Je kijkt zowel naar je eigen organisatie als naar je markt en concurrenten. Een SWOT-analyse is mogelijk op verschillende niveaus: je organisatie, afdeling, product of dienst.

SWOT-analyse

Zweer jij ook bij SWOT?

Een SWOT-analyse vat de interne en externe analyse van jouw organisatie in vier kwadranten samen. SWOT staat voor strengths (sterktes), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen).

De sterktes en zwaktes in een SWOT zijn eigen aan je merk: je hebt er controle over en kan zelf beslissen om dingen te veranderen. Welke zaken bieden je een concurrentieel voordeel? Op welke vlakken sta je zwak tegenover je concurrenten? Waar bied je je producten aan? Hoe ziet het retentiebeleid voor je medewerkers eruit? … Deze interne analyse biedt een inkijk in je merk en de organisatie erachter en hoe alles zich verhoudt t.o.v. je concurrenten.

Bij het bepalen van de kansen en bedreigingen kijk je naar je sector, de markt waarin je opereert en zelfs nog ruimer: de maatschappij die ook invloed op je merk heeft. Op deze externe factoren heb je minder of soms zelfs geen impact, maar je moet er uiteraard wel rekening mee houden in je strategie. Zo kunnen bijvoorbeeld een veranderende wetgeving, een pandemie of technologische ontwikkelingen een positieve of negatieve impact op jouw merk hebben. Ze bieden dus mogelijks kansen of bedreigingen voor je merk.

Een SWOT-analyse kan je op elk niveau uitwerken: voor een specifiek product of een bepaalde dienstverlening, voor je merk of voor je hele organisatie. Dit marketingmodel vormt een vast onderdeel van een strategisch marketingplan, maar kan evengoed dienen als preventief kader voor crisismanagement.

 

Voorbeeld SWOT-analyse_Reputations