fbpx

Hoe ga je je klanten overtuigen?

Ouder: Treacy en Wiersema

Geboortejaar: 1992

Het waardestrategiemodel is een handig instrument om te bepalen hoe je meerwaarde voor je klant wil bereiken. Er zijn drie mogelijke basiswaardestrategieën: operational excellence (prijs- en procesfocus), product leadership (productfocus) en customer intimacy (klantfocus). Als merk focus je op één van deze drie waardestrategieën om je klanten te overtuigen. 

Waardestrategie

Focus voor meerwaarde

“Wij bieden het beste product aan tegen de beste prijs aan de beste service.” Als je dit als slogan gebruikt, overtuig je waarschijnlijk niet veel klanten. Want tegelijk uitblinken in je product, prijs én service is onmogelijk.

Je kan (potentiële) klanten niet overtuigen van meerwaarde door alles voor iedereen te willen zijn. Succesvolle merken hebben dan ook één ding gemeen: ze kiezen een duidelijke waardestrategie en trekken die keuze consequent door in hun bedrijfsbeleid en -organisatie. Door die focus in je strategie op te nemen, kom je niet alleen duidelijker over, je zet je middelen ook efficiënter in om een rendabele marktpositie in te nemen.

Focus en zinvolle klantwaarde leveren is de sleutel tot succes. Een tevreden klant is immers de beste bedrijfsstrategie. Die klanttevredenheid kan je op verschillende manieren bereiken:

  • Operational excellence
  • Product leadership
  • Customer intimacy

Het is de bedoeling dat je als merk focust op één van deze drie waardestrategieën, zodat je je kunt verhouden tot je concurrenten en kunt uitblinken.

Operational excellence: prijs- en procesfocus

Deze waardestrategie draait volledig om lage productiekosten door focus op operationele kosten. Standaardisatie, een beperkt productassortiment, grote volumes en efficiënte productdoorstroming staan centraal in de werking. Bedrijven of organisaties met deze strategische focus investeren vaak veel in logistiek. Dankzij deze waardestrategie kunnen ze ervoor kiezen om zich als prijsbreker in de markt te zetten (prijzen worden bewust laag gehouden en grote volumes primeren) of een hoge marge te hanteren.

Kernwoorden: efficiëntie, optimalisatie, volume, processen, prijzen
Voorbeelden: IKEA, Colruyt, HEMA, LensOnline

Product leadership: productfocus

Bij deze waardestrategie staat de kwaliteit en uniciteit van het product centraal. Om te excelleren wordt er sterk geïnvesteerd in productinnovatie en R&D. Deze strategie gaat hand in hand met de nieuwste technologieën en trends. De focus ligt op kwaliteit, productdifferentatie en een breed aanbod. Producten hebben een korte levensscyclus: er worden vaak nieuwe versies of releases gelanceerd om de concurrentie voor te blijven. Deze stratgie gaat veelal gepaard met een hoog marketingbudget en hoge marges.

Kernwoorden: product, kwaliteit, innovatie, differentiatie, snelheid
Voorbeelden: Apple, Dyson, Netflix, Tesla

Het model in de praktijk

De praktijk leert dat uitblinken in slechts een waardestrategie niet tot succes leidt. Een innovatief product aanbieden maar totaal niet bezig zijn met je klant wil of een proces dat spaak loopt, is op lange termijn niet houdbaar. Vertrek van één waardestrategie waarin je wil uitblinken en je kan onderscheiden van je concurrenten. Daarnaast zorg je ervoor dat je van de twee andere strategieën een minimumdrempel bereikt. Elke keuze is goed, zolang je focust én tegelijk de andere twee waardestrategieën niet uit het oog verliest. Het model helpt dus om een waardestrategie voor je merk te kiezen en formuleren.

Focus voor meerwaarde